نمی توانی ...

نامه هایم را برای پاره کردن نوشتم ، می توانی بسوزانیشان ، حرف هایم را بی دلیل گفته ام ، می توانی فراموششان کنی ولی عشقم را از صمیم قلب بخشیده ام ، نمی توانی دوستم نداشته باشی !
 

/ 1 نظر / 20 بازدید
زهرا

سلام-شرمنده اولش نوشتین مشاور و روانشناس بعد تویه وبلاگتون بیشتر شکست و رفتن...