خدارا شکر!

- خدا را شکر که تمام شب  صدای خُر خُر شوهرم را می شنوم،این یعنی او زنده است و

              

 سالم در کنارم خوابیده است.

 

I'm Thankful for my the husband who snoser all night,cause that means he is

                    

healthy and alive at home asleep with me!

                                                 

 - خدا را شکر که گاهی اوقات بیمار میشوم، این یعنی بیاد آورم که اغلب سالمم!

                         

I'm thankful for being sick once in a while cause it reminds me that I'm

                  

 healthy most of the time!

               

- خدا را شکر که خرید سال نو جیبم را خالی می کند، این یعنی عزیزانی دارم که میتوانم

                

برایشان هدیه بخرم!

                

I'm thankful for the becoming broke on shopping for new year, cause it

                

 means I have beloved ones to buy gifts for!     

                

ی

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
راحله

متن زیبایی بود! شاعر و مترجمش رو میشناسید؟[گل]