انتظار

از خود انتظار بیش از حد نداشته باشیم و خود را همه فن حریف ندانیم، به عبارت

دیگر از کمال گرایی مطلق که باعث اضطراب و احساس عجز و ناتوانی می‌شود

خودداری کنیم.

 


/ 0 نظر / 39 بازدید