چینی بند زن

سالها پیش که کودک بودم...

سر هر کوچه کسی بود که

چینی را بند میزد با عشق ،

و من آن روز به خود میگفتم :

آخر این هم شد کار ...؟!

ولی امروز که دیگراثری از او نیست...

چینی دل ترکی دارد و من

 دربه در، کوی به کوی در پی بندزنی میگردم...!!!

 

/ 0 نظر / 26 بازدید