توصیه های رنگی

 

برای لاغر شدن از بشقاب(ظرف غذا و حتی غذای بدون رنگ قرمز) و رومیزی

آبی استفاده کنید ،زیرا آبی اشتها را کم می کند.


زمان اضطرار از سبز بی حالی و بی حوصلگی نارنجی (حتی استحمام از حوله

و ابزار نارنجی)


زمان افسردگی اجتناب از زرد و زمان عصبانیت اجتناب از قرمز زمان

 کم خوابی از بنفش و آبی و برای جلوگیری از افسرد گی نارنجی (دارای زردی

بیشتر) زمان کم خونی از میوهای به رنگ قرمز و نارنجی وزمان بروز

مشکلات از ر نگ نیلی برای بهتر اندیشیدن مدد بگیرید.


  رنگ سیاه را افراد کمال طلب،رمزآلود و شیک پوش و برعکس سفید را افراد

 خاکی دارای اخلاص و اعتدال،قرمز را افراد شجاع و نترس و اهل ریسک و

خطر پذیر و آبی را افرادکار کن و وظیفه شناس انتخاب میکنند.وزنه بردارانی

 که لباس آبی می پوشند وزنه های سنگین را بهتر بلند میکنند زیرا نشانگر

اطمینان و آرامش است و لاغری.

/ 2 نظر / 22 بازدید

عالی بود [گل]

Rahil

ممنون عزیزم.