نکته های کوچک زندگی ( اچ جکسون براون )

               
            
- از دانش آموزانی که برای بدست آوردن مخارج درسی شان آدامس و آبنبات و خوراکی
                  
می فروشند خرید کن .              

- همیشه کسی هست که از نظر رفتاری تو را الگو قرار دهد. پس سعی کن

  باعث گمراهی دیگران نشوی .  

- سعی کن دست دادنت مانند یک قرارداد امضا شده معتبر باشد .

/ 0 نظر / 24 بازدید