# دلتنگیها

کودکی

کودکی نکردم تا زودتر بزرگ شوم                        و زمان چه دیر می گذشت!                         امروز،سال ها آنچنان زود می گذرند                                                  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید