# موفقیت_و_آرامش

خدایا

   دوستت دارم خدا                                            ای خدا                                                         رهایم نکن!         
/ 0 نظر / 15 بازدید